Vznik slnečnej sústavy ako to opísal Ulema Maximillien De Lafayette odborník na tieto veci. Rôzne sústavy vo vesmíre sa zrodia rôznymi spôsobmi, ale vo vesmíre existujú civilizácie, ktoré ich vedia sami vytvoriť, ak to napríklad potrebujú. To je prípad našej slnečnej sústavy. Kniha 2022 Anunnaki Code: Koniec sveta a ich návrat na Zem podľa Maximilliena de Lafayette Ulemu, Kniha paralelnej dimenzie, mimozemšťania a akašické záznamy 3. vydanie Maximillien de Lafayette. Koniec sveta neznamená koniec Zeme, ale koniec celého dnešného systému ktorý tu vládne.

Vznik a vývoj slnečnej sústavy, Anunnaki Elohim a Nephilim

Anunnaki Elohim sú vyššia rasa ako Nephilim, ktorí neovládajú všetky dovednosti Elohim. Z tohto dôvodu nevedia vytvoriť všetkjo tak ako si to predstavujú. K nim patria aj Igigi. Človek číta spústu nezmyslov od “odborníkov” na internete alebo v ich knihách. tak to dáme trochu do poriadku ako to vlastne bolo, keďže Anunnaki Elohim sa už niektorí vrátili na Zem 14. júla 2022 a začali aj jednať s vplyvnými vládami ako rusi a USA. Určite nejednajú s nejakými trochármi o ktorých vedia, že takpovediac “predali” našich ľudi šedivákom na genetické experimenty, aby získali od nich technológie o ktorých sa nám ani nesnívalo.

Vyloženou hlúposťou je, že prišli na Zem hľadať zlato, ktorého majú na svoje planéte dostatok a zlata je vo vesmíre habadej. Anunnaki nie sú kovboji na Západe! Anunnaki sú veľmi pokročilá rasa. Môžu premeniť kovy na zlato kedykoľvek chcú. Pre ich vedcov je to hračka.

• Okrem toho, Ne.Be.ru, skutočný názov ich planéty je plný zlata.

• Rasa ktorá prekonala fyzikálne zákony toľkých galaxií, dobyla cestovanie v časopriestore, podieľala sa na vytvorení vesmíru a vytvorila mozog a telo toľkých rás a ľudí, by mala byť považovaná za dostatočne pokročilú na to, aby dospela k veľmi jednoduchému postupu, ako je premena železa alebo medi na zlato.

• Tiež je veľmi dôležité pamätať na to, že zlato, ani v obrovskom množstve, nemôže zachrániť planétu pred zhoršením a prispôsobením jej počasia a klímy

• Na Zem prišli z iných dôvodov

Anunnaki urobili viac, než len prišli na Zem. Vytvorili to pred miliónmi rokov. V tom čase sa skupina Anunnaki vedcov na Nibiru, vrátane Inanny, Sinhar Anki (EN.KI), Anu, Enlila (Ilil) atď. rozhodla rozšíriť svoje experimenty pri vytváraní biologických, živých foriem. Na to potrebovali dobrý plán a povolenie od Rady, tak to vypracovali a požiadali o stretnutie.

Rada Anunnaki zvážila ich návrhy a súhlasila s tým, že takáto práca by výrazne zvýšila znalosti Anunnaki a preto by bolo vynikajúcou myšlienkou pokračovať. Mali však jednu podmienku.

Vedci mohli začať pracovať, ale ich laboratórium by muselo byť mimo planéty.

Rada mala podozrenie, že zavedenie nových foriem života, dokonca aj v izolovaných podmienkach laboratória, môže byť hrozbou pre každého, kto už je na Nibiru. Veľké a malé zvieratá a najmä ľudia, ktorí mali byť stvorení podľa obrazu Anunnaki, nemohli byť tolerovaní, aby sa voľne potulovali po Nibiru.

Vedci venovali viac pozornosti svojmu projektu a zhodli sa, že to, čo skutočne potrebujú, je laboratórium veľkosti planéty, kde by výtvory mohli interagovať v kontrolovanom prostredí bez zasahovania predtým existujúcich foriem života. Riešením, s ktorým Rada pohotovo súhlasila, bolo vytvorenie planéty špeciálne na tento účel.

Rada dodala, že pochopili, že by bolo vhodné vytvoriť planétu v rámci Mliečnej dráhy pre ľahké cestovanie, ale pre každý prípad to muselo byť v určitej vzdialenosti od Nibiru.

A tak sa vedci vybrali na okraj galaxie a spôsobili výbuch hviezdy a vytvorenie slnečnej sústavy. Slnko, ktoré nazvali Shemesh (Sol)

Bolo obklopené niekoľkými planétami a po vhodnom čase (eóny pre nás, ale nič pre Anunnaki, ktorí sa môžu hrať s časom, ako chcú), sa tam vybrali, aby sa rozhodli, ktorá planéta bude byť najvhodnejší. Na krátky čas uvažovali o planéte, ktorú nazývame Mars, ktorá mala v tom čase dostatok vody (po kyslíku najdôležitejšia zložka potrebná pre laboratórium), ale nakoniec sa rozhodli pre Zem.

Išli na Zem, začali vytvárať formy života, podporovali evolučný proces a podarilo sa im nazhromaždiť obrovské množstvo užitočných vedomostí, ktoré všetky telepaticky preniesli do Nibiru, kde si to veľmi vážili.

Bohužiaľ, vedomosti unikli k Šedým v Zeta Reticuli a rozhodli sa použiť ľudí a niekedy aj dobytok vo svojich experimentoch odsúdených na zánik, ktoré boli zamerané na záchranu ich vlastnej mizernej rasy.

Zatiaľ čo to robili, bohužiaľ kontaminovali čistý genetický materiál, ktorý Anunnaki tak starostlivo vytvorili, a ľudia, ktorí to viedli, už neboli vhodní na štúdium.

To bol dôvod, prečo Anunnaki opustili svoj výskum na Zemi. Je však dobre známe, že Anunnaki, ktorí sú veľmi zodpovednou a súcitnou rasou, nestratili záujem o svoje výtvory a nikdy nás celkom neopustili k Šedým. Najdôležitejšie je, že v dôsledku niektorých dodatočných poznatkov, ktoré im boli odhalené za posledných štyridsať rokov, plánujú návrat na Zem.

Nie je jasné, či majú v úmysle pokračovať vo svojom výskume, alebo či je ich príchod len zhovievavým pokusom vyčistiť Zem od všetkého Graysovho genetického materiálu a získať nás späť ako lepšie ľudské bytosti, ale v každom prípade budeme oveľa šťastnejší, láskavejší a pohodlnejší pri návrate Anunnaki.

Očakáva sa, že by to oficiálne oznámili okolo roku 2022.

Máme aj pridružený web o učení Ulema Kniha Rama Dosh, Anunnaki-Ulema, Maximillien De Lafayette

Káva Zlaté Zrnko - Emília