Hľadanie nesmrteľnosti, Védske dedičstvo

Hľadanie nesmrteľnosti. Úplná ľudská túžba vlastniť telo, ktoré nie je vystavené nánosom smrti, nachádza svoj najstarší indický výraz v ca. 1200 p.n.l. Rg Veda, v ktorej básnik prosí: „Osloboď ma …