Film Duna a pojem Kwisatz Haderach v súvislosti s Anunnaki a Marradiánmi. Je v podstate mesiáš a super bytosť. Vo vesmíre Duny je Kwisatz Haderach starý výraz Chakobsa, ktorý sa prekladá ako „skrátenie cesty“, ale je to vlastne okamžitá teleportácia všetkého čo potrebujeme. V hre Mad Mel and the Marradians sa pod Melinou posteľou nachádza „portál“.

Film Duna, Anunnaki, Marradiánmi, vysvetlenie teleportácie

Pre nás to môže znieť vtipne, ale Marradiáni a Anunnaki považujú teleportáciu za jednoduchú každodennú záležitosť. Môžu umiestniť portály kamkoľvek chcú – vrátane vzdialených galaxií. Teleportácia zahŕňa aj cestovanie v čase a v budúcich príspevkoch budeme o cestovaní v čase diskutovať podrobnejšie.

Na tomto príklade je na 100% jasné, že Elity všetko vedia a do filmov dávajú veci, ktorým ľudia aj tak neuveria. Takto si vyrábajú výhovorku, že MY sme vám to ukázali, nič sme nezatajovali. Akurát kvôli Vatikánu tomu nikto neveri. Kwisatz Haderach je hebrejský výraz, to nie je vymyslené z brucha a opisuje to isté, teleportáciu, skrátenie cesty. Vošiel a za jeden deň prešiel po ceste, po ktorej musí človek kráčať desať dní, aby ju prešiel. (Talmud Sanhedrin, 95a).

Zaujimavé je, že si to nikto nevšimne, nezamyslí sa ako je to možné a len tak prejde očami 🙂

Anunnaki volajú teleportáciu „Tay al Ard“. Je to starodávne meno Ulema, preložené ako „Skladanie vesmíru“.

Namiesto toho, aby sa fyzicky presúvali z jedného miesta na druhé, prinesú miesto, na ktoré chcú dosiahnuť, tam, kde stoja.

Miesto, ktoré chcú dosiahnuť, sa v skutočnosti pohybuje a je umiestnené pod ich nohami. Cestujúci nevidia pohyb Zeme (alebo vesmíru), pretože sa to deje v okamihu, bez ohľadu na to, ako ďaleko je cieľ. Je zaujímavé si všimnúť, že Marradiáni používajú rovnaký názov ako my, keď opisujeme kabalistický fenomén, Kefitzat Haderach, čo znamená „Skákanie z cesty“.

Je to hebrejský názov, v preklade schopnosť okamžite skákať z jedného miesta na druhé alebo cestovať neprirodzenou rýchlosťou. Bola široko zdokumentovaná a zastúpená v mnohých prameňoch, vedeckých aj folklórnych. Napríklad legenda hovorí, že biblický kráľ Šalamún preniesol trón kráľovnej zo Sáby na svoj vlastný palác cez noc, aby sa počas návštevy u neho cítila ako doma.

Tento názov dokonca existuje aj vo sci-fi – Frank Herbert ho použil v Dune. Staroveká veda vysvetlila, že čas predstavujú dve čiary, ktoré nie sú dokonale zarovnané; jeden pre vás, druhý pre to, čo „nie vy“. Priestor je znázornený dvoma kruhmi, jeden pre vás a druhý pre to, čo nie ste vy. Ak sa vám podarí umiestniť sa medzi jednu z dvoch čiar a jeden z dvoch kruhov bez toho, aby ste sa dotkli druhej čiary a druhého kruhu, dobyjete čas aj priestor a budete sa pohybovať podľa ľubovôle.

Dotýka sa toho aj moderná veda. Einstein o tom diskutoval v mnohých svojich prácach a bola súčasťou jeho Všeobecnej teórie relativity, ktorá sa týkala deformácie časopriestoru gravitáciou. Teraz existuje podozrenie, že priestor nemá objektívnu realitu a realita samotná sa považuje za pozorovateľovu a subjektívnu.

Ak áno, potom nápady ako cestovanie vesmírom bez skutočného fyzického pohybu už nie sú také zvláštne. Teleportáciu možno považovať za manipuláciu reality osobou, ktorá chce cestovať z bodu jedna do bodu dva v prostredí, ktoré podlieha vôli cestujúceho.

Newtonovská fyzika, ktorá takéto javy nepripúšťala, bola dávno nahradená modernou fyzikou. Také veci ako červie diery, temná hmota a plynulosť časopriestoru umožňujú oveľa väčšiu flexibilitu pri vyšetrovaní teleportácie. Napríklad kvantová fyzika dokázala, že častice, ako sú elektróny, sa môžu okamžite objaviť na novom mieste bez toho, aby sa akýmkoľvek viditeľným spôsobom pohybovali vesmírom.

Každé vysvetlenie teleportácie končí fenoménom rozpadu atómov, atómov okolia alebo človeka, a ich opätovným zložením na mieste určenia. Možno je to možné zakódovaním informácií o objekte, prenosom informácií na iné miesto a vytvorením kópie originálu na novom mieste.

Rodové vzťahy Marradianov

Zatiaľ čo Anunnaki považujú mužov a ženy za rovnocenných, rodové vzťahy Marradianov sú oveľa komplikovanejšie a o niečo bližšie k našim. Je zaujímavé, že ľudské bytosti, ktoré sú vlastníkmi Anunnaki aj Marradianskej DNA, si vybrali, alebo boli vtiahnuté do Marradiánskeho modelu pohlavia. Samica Marradian je silnejšia a citovo vyrovnanejšia ako samce.

Už sme písali o mužskej marradiánskej posadnutosti módou a krásou a o relatívnej ľahostajnosti ženy k obom témam. Väčšina marradiánskych žien nosí oblečenie, ktoré je pohodlné a vhodné pre ich povolanie. Príslušníci vyššej triedy a spoločenskí horolezci nosia nádherné oblečenie, ale len na veľmi špeciálne príležitosti. Zvyčajne si vydýchli, keď vyzuli vysoké opätky, vyzliekli obtiahnuté šaty a prezliekli sa späť do balabušky, pohodlných šiat a plochých čižiem.

Ale táto séria nezávislosti a sily ide hlbšie. Napríklad marradiánska armáda pozostáva väčšinou z mužov a je plná pompéznosti a okolností. Oslavy, sprievody, hudba, fantastické uniformy, ozdoby z mosadze a zlatej nite, čo si len spomeniete.

Ženský zbor je malý a uniformy, ktoré nosia, sú fádne, s výnimkou štátnych záležitost. A zatiaľ čo niekoľko veľkých mužských vojenských vodcov sa zapísalo do histórie pre svoje veľkolepé činy, väčšinu rozhodujúcich vojenských operácií viedli ženské generálky. Jedna taká situácia je našim historikom dobre známa. Marradiánsky vojenský génius, ktorý viedol prvú inváziu na Zem, bola žena menom Guildene fun di Licht (Golden One of the Shining).

Historické knihy poeticky hovoria, že viedla toľko lodí, že zemská obloha sa uprostred dňa zatemnila. Víťazstvo sa odohralo pred tisíckami rokov.


Tuatha Dé Danann

Shining One je zase príbeh našich dávnych predkovTuatha Dé Danann, ktorý žili od Islandu až po mestom Arkhaim. Sem patri aj územie Slovenska a máme tu rozprávky o vílach. Príbeh Tuatha Dé Danann je príbehom o magickom ľude. Ale s Marradiánmi nemajú nič spoločné, lebo tí boli čiernovlasí a tmavši. Lenže jednotlivé historie civilizácií a národov rozprávajú vždy ten istý príbeh, len iným slovami. To si musíme uvedomiť, lebo nič iné sa tu vlastne nestalo.

Kedysi dávno pred časom existovali ľudia. Moji ľudia. Ľudia, ktorých milujem. Nazývajú sa rôznymi menami. Nazývajú sa The Beautiful People. Nazývajú sa The Shining Ones. Nazývajú sa The Tuatha De Danaan. Sú to deti bohyne Dana v indickej mytológii, bieli s červenými vlasmi a modrými očami. Po skončeni indických vojen Bohov odišli na východ a skončili až na Islande, ale hlavne v Írsku. Po ich porážke odišli do podzemia. Tí tmaví Indovia zostali v Indii dodnes.

Podľa Knihy invázií (v írčine Lebor Gabála Érenn) prišli Tuatha Dé Danann do Írska na lietajúcich lodiach obklopených tmavými mrakmi.

Káva Zlaté Zrnko - Emília